Na výzvu Svatého otce Františka…

                 …i u nás proběhne modlitební akce 24 hodin pro Pána

 

 

Pátek, 24. března 

18.30 Mše sv.

19.15 Křížová cesta

20.00  Tichá  adorace, možnost duchovního rozhovoru  s knězem,

           příležitost ke Svátosti smíření

21.30 Požehnání

 

 

 ***

Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. To všechno nás má připravit na obnovu křestních slibů o Velikonocích. 

Křížová cesta s kázáním  a svátostným požehnáním bude v Poštorné v neděle ve 14.00 hodin a v Lednici v soboty v 16.15.

***

Římskokatolická farnost Břeclav-Poštorná děkuje společnosti FOSFA  a.s.

za dar 50 000 Kč.