Upozorňujeme, že přípravy na církevní sňatek probíhají od 30.listopadu.

 

Termíny najdete zde

Žádné jiné dodatkové termíny příprav nebudou

 

 

 
 ***
 
Termíny příprav na biřmování:   
 
 
5.02. nebo 7.02.
4.03. nebo 6.03.
18.03. nebo 20.03.
1.04. nebo 3.04.
22.04. nebo 24.04.