Neděle 30. října 2016

   Společné modlitby za zemřelé ve farnosti Břeclav-Poštorná:

14.00 Hřbitov v Charvátské Nové Vsi

15.00 Hřbitov v Poštorné