Slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo

Poštorná: neděle v 10.00

Lednice: neděle v 8.00