Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo oslavíme v neděli 18.června:

 v Lednici v 8.00

    v Poštorné v 10.00

 

                                                                                          ***

Římskokatolická farnost Břeclav-Poštorná děkuje společnosti FOSFA  a.s.

za dar 50 000 Kč.