I.Svatému Příjímání ve farnosti Poštorná a Lednice proběhne 6.září 2020. 

Všechny biřmovance zveme na osobní pohovory v pátek 4.září od 19.00.