Římskokatolická farnost Lednice na Moravě

Adresa: Římskokatolická farnost Lednice na Moravě, Zámecké nám. 67, 69144 Lednice
Korespondenční adresa: Římskokatolická farnost Břeclav-Poštorná, Hlavní 1, 69141 Břeclav 4
IČO: 66599661 Bankovní spojení: 214207795/0300, Email: farnost@postorna.cz
Farní kancelář +420 737 039 850 Kostelnice +420 777 060 254 Varhanice 

Farnost Lednice je spravována z farnosti Břeclav-Poštorná. 

R.D. Dr  Łukasz Andrzej Szendzielorz, administrátor  +420 737 039 850

Úřední hodiny na faře v Poštroné :  čtvrtek a pátek 16.30-17.30

                                                              úterý a středa  po večerní Mši sv.

Bohoslužby

11:15 - neděle

Prohlídka kostela

Kostel si můžete prohlédnout vždy 1/2 hodiny před bohoslužbou.

 

Dějiny farnosti Lednice na Moravě

 

      Nejstarší písemná zmínka o Lednici je v listině olomouckého biskupa Roberta z roku 1222, kde jako svědek vystupuje Adamarus a jeho bratr Libertus de Isgrubi. Dále je Lednice zmiňována v listině moravského markraběte Přemysla Otakara z roku 1249, kdy Heinrich z Lichtenštejna obdržel za věrné služby Mikulov a také díl Lednice. V roce 1371 kupují Lichtenštejnové zbytek Lednice.

     Fara zde existovala dle urbáře z roku 1414 již v době předhusitské. K roku 1500 se připomíná farář Pankrác. V16. století se zdejší fary zmocnili protestanti, ale od počátku 17. století byla opět katolická.

      Farní kostel sv. Jakuba Staršího je doložen počátkem 15. století, byl husity poničen a v roce 1495 v pozdní gotice obnoven a obklopen hřbitovem. Kostel však postupně nevyhovoval, a proto byl postaven roku 1579 vedle zámku nový. V roce 1731 byl zbořen a nahrazen zámeckou kaplí, která sloužila jako farní kostel. V souvislosti s celkovou přestavbou zámku v 50. letech 19. století v duchu novogotickém byla upravena i tato zámecká kaple. Hlavní oltář je novogotická archa s obrazem Svaté rodiny od Franze Ittenbacha z r. 1856.

                                                                                                               PhDr.Mgr. Miroslav Geršic

 

Jak pulsujeme